ภาพกิจกรรม

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของสมทบทุน

ประมวลภาพกิจกรรม
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
รายละเอียดภาพกิจกรรม
กลับหน้าหลัก