ภาพกิจกรรม

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

ประมวลภาพกิจกรรม
บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ ๘๕ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาค ในราชกาลที่ ๙ ณ หอประชุมไพรพะยอม
รายละเอียดภาพกิจกรรม
กลับหน้าหลัก