ภาพกิจกรรม

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมงานวันมหิดล

ประมวลภาพกิจกรรม
บัณฑิตวิทยาลัยนำทีมโดย อาจารย์นวลปราง ขันเงิน หัวหน้าสำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมงานวันมหิดล วันที่ 25 กันยายน 2560 ถวายสักการะ วางพวงมาลา เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวันมหิดลประจำปี 2560 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
รายละเอียดภาพกิจกรรม
กลับหน้าหลัก