ภาพกิจกรรม

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐

ประมวลภาพกิจกรรม
บัณฑิตวิทยาลัย นำทีมโดยอาจารย์นวลปราง ขันเงิน หัวหน้าสำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ กอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
รายละเอียดภาพกิจกรรม
กลับหน้าหลัก