ภาพกิจกรรม

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ

ประมวลภาพกิจกรรม
บัณฑิตวิทยาลัย นำทีมโดย รองศาสตราจารย์ชาญชัย สุกใส คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๖ ปี วันพระราชทานนาม “ราชภัฏ” ใันวันพุธที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
รายละเอียดภาพกิจกรรม
กลับหน้าหลัก