ภาพกิจกรรม

ประมวลภาพพิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญามหาบัณฑิตและดุษฎี

ประมวลภาพกิจกรรม
ประมวลภาพพิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญามหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
รายละเอียดภาพกิจกรรม
กลับหน้าหลัก